9 1

استفاده از نور مصنوعی برای پرورش گیاهان

استفاده از نور مصنوعی برای پرورش گیاهان   همانطور که می دانید، ‎نور کافی برای رشد گیاهان و عمل فوتوسنتز یک عامل ضروری است. نور طبیعی یعنی نور خورشید ارزان ترین منبع در دسترس است اما این منبع برای عمل کاشت گیاهان و باغبانی حرفه ای، همیشه و به اندازه کافی در دسترس نیست. بنابراین برای این منظور گاهی اوقات، ... ادامه مطلب
>> تماس با سایه بام <<